Wednesday, September 05, 2012

हुरहूर असते तीच ऊरी Hur hur asate tich uri Lyrics

हुरहूर असते तीच ऊरी...हुरहूर असते तीच ऊरी...
दिवस बरा..कि रात्र बरी...हुरहूर असते तीच ऊरी...हुरहूर असते तीच ऊरी... ||
कुठला रस्ता सांग खरा...कुठला..रस्ता सांग खरा... 
वळणाचा कि सरळ बरा...
कुठला रस्ता सांग खरा...वळणाचा कि सरळ बरा...वळणाचा..कि सरळ बरा... 
हुरहूर असते तीच ऊरी... हुरहूर असते तीच ऊरी... ||
जगणे मरणे काय बरे..सुख खरे कि दु:ख खरे..
जगणे मरणे काय बरे...सुख खरे कि दु:ख खरे..सुख खरे...कि दु:ख खरे....
हुरहूर असते तीच ऊरी...हुरहूर असते तीच ऊरी... ||
( चित्रपट- एक उनाड दिवस   
गीतकार- सौमित्र ( किशोर कदम)
संगीतकार- सलील कुलकर्णी
गायक- शुभा जोशी )

खेळ मांडला Khel Mandala Lyrics

तुझ्या पायरीशी कुणी सान-थोर न्हाई
साद सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई..

हे..
तरी देवा सरं ना ह्यो भोग कशा पायी
हरवली वाट दिशा अंधारल्या धाई
ववाळूनी उधळतो जीव माय-बापा 
वनवा ह्यो ऊरी पेटला...
खेळ मांडला.. खेळ मांडला..
खेळ मांडला..देवा..खेळ मांडला..

सांडली गा रीत भात घेतला वसा तुझा
तूच वाट दाखीव गा खेळ मांडला..
दावी दयेव्हा पैल पार पाठीशी तू रहा उभा
ह्यो तुझ्याच उंब-यात खेळ मांडला....


हे... 
उसवलं गण गोतं सारं आधार कुणाचा न्हाई
भ्यागाळंल्या भुई परी जीणं अंगार जीवाला जाळी..
बळ दे झुंजायाला किरपेची ढाल दे
इनवीती पंचप्राण जीव्हारात ताल दे..
करपल रानं द्येवा जळल शिवार..
तरी न्हाई धीर सांडला....खेळ मांडला...
( चित्रपट- नटरंग   
गीतकार- गुरु ठाकूर
संगीतकार- अजय-अतुल 
गायक- अजय गोगावले आणि कोरस )
व्हिडीओसाठी इथे क्लीक करा 

नटरंग ऊभा Natrang ubha Lyrics

धुमकिट धुमकिट तदानी धुमकिट नटनागर नट हिमनट परवत ऊभा उत्तुंग नभा घुमतो मॄदुंग 
पख्वाज देत आवाज झनन झंकार लेऊनी
स्त्रीरूप भुलवी नटरंग..नटरंग..नटरंग...
रसिक होऊ दे दंग चढु दे
रंग असा खेळाला
साता जन्माची देवा पुन्याई
लागु दे आज पनाला
हात जोडतो आज आम्हाला
दान तुझा दे संग
नटरंग ऊभा ललकारी नभा..स्वरताल जाहले दंग... (२)
कड्‌कड्‌ कड्‌कड्‌ बोलं ढोलकी हुन्नर ही तालाची
छुमछुम छ्ननन साथ तिला या घुंगराच्या बोलाची
जमवून असा स्वरसाज मांडतो ईच ईनंती यावं जी
किर्पेचं दान द्यावं जी ... हे यावं जी किर्पेचं दान द्यावं जी
ईश्वरा जन्म हा दिला प्रसवली कला थोर ऊपकार
तुज चरणी लागली वर्णी कशी ही करणी करु साकार
मांडला नवा सौसार आता घरदार तुझा दरबार
चेतला असा अंगार कलेचा ज्वार चढवितो झिंग
नटरंग ऊभा ललकारी नभा स्वरताल जाहले दंग
कड्‌कड्‌ कड्‌कड्‌ बोलं ढोलकी हुन्नर ही तालाची
छुमछुम छ्ननन साथ तिला या घुंगराच्या बोलाची
जमवून असा स्वरसाज मांडतो ईच ईनंती यावं जी
किर्पेचं दान द्यावं जी ... हे यावं जी किर्पेचं दान द्यावं जी ....
( चित्रपट- नटरंग
गीतकार- गुरु ठाकूर, अजय-अतुल

संगीतकार- अजय-अतुल 
गायक- अतुल गोगावले आणि कोरस )