Monday, June 25, 2012

तुझ्याविना.. Tujhyavina Lyrics

तुझ्या विना.. तुझ्या विना... तुझ्या विना.. तुझ्या विना...
तुझ्या विना... तुझ्या विना... तुझ्या विना... तुझ्या विना ...

भास का हा  तुझा होत असे मला सांग ना.... लागते ओढ का सारखी अशी सांग ना...
झाले अनोळखी..माझी मलाच मी....वाटे मला का व्यर्थ सारे सांग ना...
तुझ्या विना.. तुझ्या विना.. तुझ्या विना...तुझ्या विना ||
भास का हा  तुझा होत असे मला सांग ना.... लागते ओढ का सारखी अशी सांग ना...
झालो अनोळखी..माझा मलाच मी....वाटे मला का व्यर्थ सारे सांग ना...
तुझ्या विना.. तुझ्या विना.. तुझ्या विना...तुझ्या विना ||

उमजून सारे जरी खेळ हा मांडला... तरीही कसा सांग ना जीव हा गुंतला...(२)
झाले आता जरी... होते जसे मनी....का हे बदलले अर्थ सारे सांग ना...
तुझ्या विना.. तुझ्या विना.. तुझ्या विना...तुझ्या विना ||

वाट होती होती माझी तुझी जरी वेगळी... सोबतीची तरी आस सांग का लागली....(२)
फिरुनी पुन्हा नवे.. नाते मला हवे....जीव तुटतो का असा रे सांग ना....
तुझ्या विना.. तुझ्या विना.. तुझ्या विना...तुझ्या विना || 

(  मालिका - एका लग्नाची दुसरी गोष्ट,
   गीतकार - अमोल पठारे,
   संगीत    - नीलेश मोहरीर,
   गायक    - मंगेश बोरगावकर, वैशाली सामंत )

 गाण्याच्या व्हिडिओकरता इथे क्लिक करा